menuClose_signaco
signacoLogo
SIGNACO d.o.o.
Podjetje za proizvodnjo prometnih in neprometnih znakov ter obvestil
© 2018 Signaco d.o.o
IZDELAVA
izdelki
vertikalna signalizacija
Prometna signalizacija
S prometno signalizacijo se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in ukrepov za varnost prometa ter se označuje prometna ureditev na cestah s prometnimi znaki in tablami.
Turistična in druga obvestilna signalizacija
Turistična in druga obvestilna signalizacija je namenjena obveščanju udeležencev cestnega prometa o kulturnih, naravnih in turističnih znamenitostih ter drugih pomembnih ustanovah, objektih, subjektih in napravah.
Železniška signalizacija
Železniška signalizacija obsega signalne znake, ki se uporabljajo v železniškem prometu in obvestilne znake, ki se uporabljajo na železniških postajališčih in peronih.
Vodna signalizacija
Z vodno signalizacijo se ureja promet plovil na plovnih rekah in kanalih.
izdelki
vertikalna signalizacija
Prometna signalizacija
S prometno signalizacijo se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in ukrepov za varnost prometa ter se označuje prometna ureditev na cestah s prometnimi znaki in tablami.
Turistična in druga obvestilna signalizacija
Turistična in druga obvestilna signalizacija je namenjena obveščanju udeležencev cestnega prometa o kulturnih, naravnih in turističnih znamenitostih ter drugih pomembnih ustanovah, objektih, subjektih in napravah.
Železniška signalizacija
Železniška signalizacija obsega signalne znake, ki se uporabljajo v železniškem prometu in obvestilne znake, ki se uporabljajo na železniških postajališčih in peronih.
Vodna signalizacija
Z vodno signalizacijo se ureja promet plovil na plovnih rekah in kanalih.
ČE UPORABLJATE TO STRAN, SOGLAŠATE K UPORABI PIŠKOTOV.
close