prometni znaki signaco
prometni znaki signaco

SIGNACO d.o.o.

Podjetje za proizvodnjo prometnih in neprometnih znakov ter obvestil

© 2021 Signaco d.o.o
IZDELAVA

izdelki
prometni znaki

ostala signalizacija

Gradbiščne table

Izdelujemo različne tipe gradbiščnih tabel. Delimo jih na opozorilne table, informacijske table, razlagalne table EU ter deloviščne table.

prometni znaki ../assets/katalogiImg/III_01_Gradbiscne table.png

Varnostni znaki

Z varnostnimi znaki označujemo prepovedi, obveznosti, opozorila in lastnosti dejanj in stanj, ki obveščajo o tveganju za varnost in zdravje.

prometni znaki ../assets/katalogiImg/III_02_Varnostni znaki.png

Reklamne table

Izdelujemo različne tipe reklamnih tabel, kažipotov in napisov po vaši ali naši predlogi.

prometni znaki ../assets/katalogiImg/III_03_Reklamne table.png

Druge obvestilne table

Opozorilno - obvestilne table in/ali nalepke so namenjene individualnim potrebam po obveščanju in informiranju uporabnikov javnih ali zasebnih površin. Izdelujemo tudi table s poljubnim besedilom in motivom po vaši predlogi.

prometni znaki ../assets/katalogiImg/III_04_Druge obvestilne table.png

Znaki za smučišča

Vrsto in obliko znakov za smučišča določa Pravilnik o znakih in označbah na smučiščih (Ur. l. RS št. 116/2008) in slovenski standard SIST EN ISO 7010:2012 in SIST EN ISO 12944-5.

prometni znaki ../assets/katalogiImg/IV_01_Smucisca.png

Znaki za planinske in pohodniške poti

Vrsto in obliko znakov za planinske poti določa Pravilnik o označevanju in opremljanju planinskih poti (Ur. l. RS št. 80/2008). Vrsto in obliko znakov za pohodniške poti določajo Priporočila za postavitev signalizacije za pohodne poti in poti nordijske hoje.

prometni znaki ../assets/katalogiImg/IV_02_Planinske in pohodniske poti.png

Znaki za označevanje naravnih vrednot

Vrsto in obliko znakov za označevanje naravnih vrednot določa Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Ur. l. RS št. 117/2002 in 53/2005).

prometni znaki ../assets/katalogiImg/IV_03_Naravne vrednote.png

Znaki za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov

Vrsto in obliko znakov za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov določa Pravilnik o označevanju kulturnih spomenikov (Ur. l. RS št. 16/2008 in 123/2008).

prometni znaki ../assets/katalogiImg/IV_04_Kulturni spomeniki.png

Znaki po naročilu

Znaki po naročilu so namenjeni posebnim priložnostim kot darilo ob praznovanju rojstnega dne, obletnice ali kakšne druge priložnosti. Pošljite nam vaš grafični osnutek in fotografijo ali risbo, lahko pa vam ga pripravimo mi po vaših željah. (DODAMO PODSTRAN)

prometni znaki ../assets/katalogiImg/VII_Znakiponarocilu.png

izdelki
prometni znaki

ostala signalizacija

Gradbiščne table

Izdelujemo različne tipe gradbiščnih tabel. Delimo jih na opozorilne table, informacijske table, razlagalne table EU ter deloviščne table.

prometni znaki ../assets/katalogiImg/III_01_Gradbiscne table.png

Varnostni znaki

Z varnostnimi znaki označujemo prepovedi, obveznosti, opozorila in lastnosti dejanj in stanj, ki obveščajo o tveganju za varnost in zdravje.

prometni znaki ../assets/katalogiImg/III_02_Varnostni znaki.png

Reklamne table

Izdelujemo različne tipe reklamnih tabel, kažipotov in napisov po vaši ali naši predlogi.

prometni znaki ../assets/katalogiImg/III_03_Reklamne table.png

Druge obvestilne table

Opozorilno - obvestilne table in/ali nalepke so namenjene individualnim potrebam po obveščanju in informiranju uporabnikov javnih ali zasebnih površin. Izdelujemo tudi table s poljubnim besedilom in motivom po vaši predlogi.

prometni znaki ../assets/katalogiImg/III_04_Druge obvestilne table.png

Znaki za smučišča

Vrsto in obliko znakov za smučišča določa Pravilnik o znakih in označbah na smučiščih (Ur. l. RS št. 116/2008) in slovenski standard SIST EN ISO 7010:2012 in SIST EN ISO 12944-5.

prometni znaki ../assets/katalogiImg/IV_01_Smucisca.png

Znaki za planinske in pohodniške poti

Vrsto in obliko znakov za planinske poti določa Pravilnik o označevanju in opremljanju planinskih poti (Ur. l. RS št. 80/2008). Vrsto in obliko znakov za pohodniške poti določajo Priporočila za postavitev signalizacije za pohodne poti in poti nordijske hoje.

prometni znaki ../assets/katalogiImg/IV_02_Planinske in pohodniske poti.png

Znaki za označevanje naravnih vrednot

Vrsto in obliko znakov za označevanje naravnih vrednot določa Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Ur. l. RS št. 117/2002 in 53/2005).

prometni znaki ../assets/katalogiImg/IV_03_Naravne vrednote.png

Znaki za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov

Vrsto in obliko znakov za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov določa Pravilnik o označevanju kulturnih spomenikov (Ur. l. RS št. 16/2008 in 123/2008).

prometni znaki ../assets/katalogiImg/IV_04_Kulturni spomeniki.png

Znaki po naročilu

Znaki po naročilu so namenjeni posebnim priložnostim kot darilo ob praznovanju rojstnega dne, obletnice ali kakšne druge priložnosti. Pošljite nam vaš grafični osnutek in fotografijo ali risbo, lahko pa vam ga pripravimo mi po vaših željah. (DODAMO PODSTRAN)

prometni znaki ../assets/katalogiImg/VII_Znakiponarocilu.png
ČE UPORABLJATE TO STRAN, SOGLAŠATE K UPORABI PIŠKOTOV.
close