ZNAKI ZA PREPOVEDI IN OMEJITVE
kliknite znak za povečavo

 
 II-17                         
Prepovedan promet
za pešce                  
         
     

II-18                            
Prepovedan promet za
vsa motorna vozila       
 

II-19                             
Prepovedan promet v
obeh smereh              
 


II-20                    
Prep. promet za vozila,    
pri katerih skup. širina ne
presega določeno širino  
 


 II-21                        
Prep. promet za vozila,   
pri katerih skupna višina  
presega določeno višino
       


II-22                       
Prepovedan promet za     
vozila, pri katerih skupna   
masa presega določ.maso 
 


II-23                          
Prepovedan promet za    
vozila z večjo osno ob-    
remenitvijo od določene
 


II-24                   
Prepovedan promet za vozila večje dolžine     
od določene                
                


II-25                        
Najmanjša razdalja
med vozili               
            

II-26                        
Prepovedano zaviti
na levo                   
 

II-26.1                     Prepovedano zaviti
na desno                 
         

II-27                    
Prepovedano polkrožno
obračanje                      
               


II-28                      
Prep. prehitevanje vseh   
mot. vozil razen enosled.
 


II-29                     
Prepovedano prehitevanje
za tovorna vozila               
              


II-30                   
Omejitev hitrosti

 


     II-31                         
Prepovedano dajanje
zvočnih signalov         
 


II-32                     
Prepovedan prehod brez
ustavljanja- carina          
 


II-32.1                    
Prepovedan prehod brez
ustavljanja- policija         
 


II-32.2                 
Prepovedan prehod brez
ustavljanja- cestnina       
    


      II-33                         
Prednost vozil iz
nasprotne smeri  
 


str. I1I I2I I3I